Jordskiftesaker på gnr: 102

SaksnrSaksnavn
1510-2006-0014Engeset store m.fl.
1520-1990-0007FYLLING, GNR. 54-57
1520-1961-0016Li, gnr 102,104
1520-1998-0007Lien Ytre og Skodje Indre
1520-1930-0286Sjøholt utm, gnr 97-102
1520-1976-0010Solnørdal og Braute, 102-103
1520-1988-0008Solnørdal, gnr. 102-103