Jordskiftesaker på gnr: 103/3

SaksnrSaksnavn
1510-2006-0014Engeset store m.fl.
1520-1988-0008Solnørdal, gnr. 102-103