Jordskiftesaker på gnr: 153/12

SaksnrSaksnavn
1520-1997-0017Ekre, gnr. 153
1510-2010-0016Ekre/Trettøie, gnr. 153/154