Jordskiftesaker på gnr: 21

SaksnrSaksnavn
1530-2014-0016Ottdalen
1530-1860-0102Ottem
1530-1870-0107Ottem
1530-1908-0103Ottem og Ottemsøien
1530-2014-0008Trollheimen landskapsvernområd