Jordskiftesaker på gnr: 133/2

SaksnrSaksnavn
1530-2005-0021Ellevset
1530-1988-0007KVENNBØ (utmark)
1530-1983-0009KVENNDALEN
1530-1989-0004Nordvik
1530-2004-0001Nordvik
1530-2013-0014Slettneset
1530-2014-0008Trollheimen landskapsvernområd