Jordskiftesaker på gnr: 4/13

SaksnrSaksnavn
1530-1994-0016HELGETUN
1530-1989-0006HELGETUNSETRA
1530-1980-0003Helgetun-Ødegård
1530-1971-0006Helgetun. (Bjørneråen)
1530-2014-0008Trollheimen landskapsvernområd