Jordskiftesaker på gnr: 7/2

SaksnrSaksnavn
1530-2000-0014Haltlien
1530-2005-0025Heggem
1530-1987-0018KIRKHOLT
1530-1968-0002Negården setermark
1530-1978-0008Stomprø
1530-2014-0008Trollheimen landskapsvernområd