Jordskiftesaker på gnr: 8/1

SaksnrSaksnavn
1530-2000-0014Haltlien
1530-2005-0025Heggem
1530-1968-0002Negården setermark
1530-2014-0008Trollheimen landskapsvernområd