Jordskiftesaker på gnr: 12/15

SaksnrSaksnavn
1530-1968-0002Negården setermark
1530-2014-0008Trollheimen landskapsvernområd