Jordskiftesaker på gnr: 55/1

SaksnrSaksnavn
1530-1999-0007Håkonslia m.fl.
1530-1997-0013Lomundal/Løfald
1530-1999-0003Møkkelgården/Storløkken