Jordskiftesaker på gnr: 67

SaksnrSaksnavn
1530-1994-0018AUNE
1530-1989-0005Aunesetra-Aunebakksetra
1530-1987-0012Bolme
1530-1991-0011Bolme
1530-1995-0011Bolme
1530-1997-0007Bolme
1530-1865-0104Bolmen
1530-1937-0003Bolmen
1530-1947-0007Bolmen
1530-1948-0012Bolmen
1530-1980-0016Bolmen
1530-1967-0001Bolmen og Torset
1530-1959-0006Grytbakken - Bolme
1530-1970-0003Kommunegrense Surnadal-Rindal
1530-1985-0006Langli
1530-1968-0002Negården setermark
1530-2001-0010Rindal Prestegard
1530-1959-0005Rindalen-Bolmen
1530-2014-0012Surna
1530-2014-0008Trollheimen landskapsvernområd