Jordskiftesaker på gnr: 67/1

SaksnrSaksnavn
1530-1994-0018AUNE
1530-1989-0005Aunesetra-Aunebakksetra
1530-1987-0012Bolme
1530-1997-0007Bolme
1530-1937-0003Bolmen
1530-1948-0012Bolmen
1530-1967-0001Bolmen og Torset
1530-1968-0002Negården setermark
1530-2014-0012Surna
1530-2014-0008Trollheimen landskapsvernområd