Jordskiftesaker på gnr: 71

SaksnrSaksnavn
1530-1994-0018AUNE
1530-1864-0104Aune
1530-1942-0010Aune
1530-1948-0005Aune
1530-1965-0014Aune
1530-1984-0006Aune
1530-1990-0015Aune
1530-2005-0011Aune
1530-2014-0001Aune
1530-1986-0003Aune - Aunebakk
1530-1935-0007Aune - Aunebakken
1530-1978-0001Aune - Kvammen
1530-1957-0008Aune m.fl.
1530-1920-0007Aune og Aunebakken
1530-1936-0007Aune og Aunebakken
1530-1989-0008Aune-Aunebakk-Kvammen
1530-1965-0012Aunebakken
1530-1989-0005Aunesetra-Aunebakksetra
1530-1948-0009Børset-Aune
1530-1970-0003Kommunegrense Surnadal-Rindal
1530-1957-0009Kvammen
1530-1990-0001Kvammen - Aune
1530-1968-0002Negården setermark
1530-2014-0012Surna
1530-2014-0008Trollheimen landskapsvernområd