Jordskiftesaker på gnr: 71/1

SaksnrSaksnavn
1530-1994-0018AUNE
1530-1948-0005Aune
1530-1920-0007Aune og Aunebakken
1530-1989-0008Aune-Aunebakk-Kvammen
1530-1989-0005Aunesetra-Aunebakksetra
1530-1990-0001Kvammen - Aune
1530-2014-0012Surna