Jordskiftesaker på gnr: 72

SaksnrSaksnavn
1530-1994-0018AUNE
1530-1984-0006Aune
1530-1986-0003Aune - Aunebakk
1530-1935-0007Aune - Aunebakken
1530-1957-0008Aune m.fl.
1530-1920-0007Aune og Aunebakken
1530-1936-0007Aune og Aunebakken
1530-1989-0008Aune-Aunebakk-Kvammen
1530-1964-0007Aunebakken
1530-1965-0012Aunebakken
1530-1989-0005Aunesetra-Aunebakksetra
1530-1970-0003Kommunegrense Surnadal-Rindal
1530-1990-0001Kvammen - Aune
1530-1968-0002Negården setermark
1530-2014-0012Surna
1530-2014-0008Trollheimen landskapsvernområd