Jordskiftesaker på gnr: 57/15

SaksnrSaksnavn
1530-2011-0010Hopavassdraget naturreservat
1530-1917-009ARambergshaugen-Skaget