Jordskiftesaker på gnr: 218

SaksnrSaksnavn
1600-1985-0019BRAA M. FL. 219-220/
1600-2006-0057Gaula elv
1620-1865-0006NEDRE BRAA OG SKOGSTAD
1620-1976-0001PARSELL RINGVÅLVEGEN
1620-1904-0005SKOGSTAD
1620-1965-0009SKOGSTAD
1620-1939-0002SKOGSTAD-LAUGLO-SUNDET
1622-1938-0004SKOGSTAD-LAUGLO-SUNDET
1620-1980-0003ØYE