Jordskiftesaker på gnr: 154/12

SaksnrSaksnavn
1600-2004-0017Osa-/Tverrelva
1610-1940-0001STORMO, LILLEMO M.FL.
1600-1995-0052SØRFJORD GR.EIERLAG
1600-2009-0058Sørfjord og Øyan utmarkslag