Jordskiftesaker på gnr: 161/5

SaksnrSaksnavn
1610-1935-0015HAUGSDAL
1600-1995-0052SØRFJORD GR.EIERLAG
1600-2009-0058Sørfjord og Øyan utmarkslag