Jordskiftesaker på gnr: 2/1

SaksnrSaksnavn
1640-1967-0006Oppdal b.alm, Innsetmarka mfl
1640-1964-0012Oppdal bygdealmenning
1640-1972-0017Parsell 9 i Langvelldalen
1640-1945-0003Parsell nr 8 Lo-Rise mfl.
1600-2004-0011Stavåkrokan