Jordskiftesaker på gnr: 32

SaksnrSaksnavn
1640-1963-0011Parsell 41, Nedre Brennan
1640-1967-0013Parsell nr 4 NNV v/Fagerh.
1600-2004-0011Stavåkrokan
1640-1961-0005Sæterskog mellom pars.46 og 47