Jordskiftesaker på gnr: 44/2

SaksnrSaksnavn
1600-2013-0054Lo
1600-2014-0001Lo
1640-1964-012NOppdal Bygdealmenning
1640-1964-0012Oppdal bygdealmenning
1640-1967-0013Parsell nr 4 NNV v/Fagerh.