Jordskiftesaker på gnr: 46

SaksnrSaksnavn
1600-2013-0054Lo
1600-2014-0001Lo
1640-1862-0027Loe
1640-1862-0022Loe utmark
1640-1959-0013Nestavold og alm.parsell 5-6
1640-1964-0012Oppdal bygdealmenning
1640-1964-012COppdal bygdealmenning
1640-1945-0003Parsell nr 8 Lo-Rise mfl.
1640-1943-0010Parsell nr. 7
1600-2004-0011Stavåkrokan