Jordskiftesaker på gnr: 48

SaksnrSaksnavn
1640-1954-0021Almenningsparsell nr 5 og 6
1640-1954-0014Almenningsparsell nr 5 og 6
1600-2003-0046EKRAN 49/
1600-2013-0054Lo
1600-2014-0001Lo
1640-1862-0027Loe
1640-1862-0022Loe utmark
1640-1959-0013Nestavold og alm.parsell 5-6
1640-1964-012NOppdal Bygdealmenning
1640-1964-0012Oppdal bygdealmenning
1640-1964-012COppdal bygdealmenning
1640-1979-0004Oppdal bygdealmenning
1600-1986-0013PARSELL 7 DRIVDALEN 43/
1640-1945-0003Parsell nr 8 Lo-Rise mfl.
1600-2004-0011Stavåkrokan
1640-1945-0004Stuen-Snorroeggen mfl.
1640-1945-0012Stuen-Snorroeggen mfl.
1640-1946-0003Stuen-Snorroeggen mfl.