Jordskiftesaker på gnr: 54/2

SaksnrSaksnavn
1600-2009-0016Dovre-Sunndalsfj nasjonalpark
1640-1959-0013Nestavold og alm.parsell 5-6
1600-1985-0028STØLAN-RISE