Jordskiftesaker på gnr: 69/13

SaksnrSaksnavn
1640-1951-0006Parsell 4, Engan, Vammer mfl