Jordskiftesaker på gnr: 73

SaksnrSaksnavn
1640-1964-012NOppdal Bygdealmenning
1640-1964-0012Oppdal bygdealmenning
1640-1946-0016Parsell 15A og 15B, Sneve mfl
1640-1949-0014Parsell 33, Gorsetmoen
1640-1967-0013Parsell nr 4 NNV v/Fagerh.
1640-1926-0004Skorem
1600-2004-0011Stavåkrokan