Jordskiftesaker på gnr: 75

SaksnrSaksnavn
1640-1959-0021Alm.parsell nr 24, 25A og 25B
1640-1960-0020Almenningsparsell nr.13
1640-1964-012NOppdal Bygdealmenning
1640-1964-0012Oppdal bygdealmenning
1640-1954-0010Oppdalsmyrene
1640-1946-0016Parsell 15A og 15B, Sneve mfl
1640-1949-0014Parsell 33, Gorsetmoen
1640-1943-0007Parsell nr. 3
1600-2004-0011Stavåkrokan