Jordskiftesaker på gnr: 76/2

SaksnrSaksnavn
1640-1960-0020Almenningsparsell nr.13
1640-1964-012NOppdal Bygdealmenning
1640-1964-0012Oppdal bygdealmenning
1640-1954-0010Oppdalsmyrene
1640-1946-0016Parsell 15A og 15B, Sneve mfl
1640-1949-0014Parsell 33, Gorsetmoen
1640-1961-0004Rise
1600-2004-0011Stavåkrokan