Jordskiftesaker på gnr: 90/7

SaksnrSaksnavn
1640-1946-0016Parsell 15A og 15B, Sneve mfl
1600-2004-0011Stavåkrokan