Jordskiftesaker på gnr: 102

SaksnrSaksnavn
1640-1959-0017Almenningsparsell nr 10
1640-1968-0008Almenningsparsell nr 43-45
1600-2002-0012BJØRKÅS 107/
1640-1978-0019Barstad-Gorsetsæteren
1640-1948-0006Bøe og Barstad
1640-1963-0012Grytdalen parsell nr 1
1600-2003-0048NERVIKEN 105/
1640-1967-0006Oppdal b.alm, Innsetmarka mfl
1640-1964-0012Oppdal bygdealmenning
1640-1949-0014Parsell 33, Gorsetmoen
1640-1955-0012Parsell 36 v/Morkagårdene
1640-1963-0011Parsell 41, Nedre Brennan
1640-1972-0017Parsell 9 i Langvelldalen
1640-1952-0017Parsell nr 40 Nedre Brennan
1600-2004-0011Stavåkrokan
1640-1952-0013Svarthaugen
1640-1961-0005Sæterskog mellom pars.46 og 47
1640-1963-0009Ålmdalsæterskogen