Jordskiftesaker på gnr: 102/11

SaksnrSaksnavn
1640-1972-0017Parsell 9 i Langvelldalen
1600-2004-0011Stavåkrokan