Jordskiftesaker på gnr: 119/1

SaksnrSaksnavn
1600-1993-0012NYSETERGJERDET 199/m.fl.
1640-1964-0012Oppdal bygdealmenning
1640-1964-012BOppdal bygdealmenning