Jordskiftesaker på gnr: 120/16

SaksnrSaksnavn
1600-1993-0012NYSETERGJERDET 199/m.fl.