Jordskiftesaker på gnr: 140/1

SaksnrSaksnavn
1640-1895-0002Emang,Bekkan,Hulberget mfl.
1640-1967-0016Fylkesgrensa M&R - Sør-Trlag
1600-2000-0056Hammerbekken-Hulberget
1640-1976-0002SONE 6 I LØNSET GR.EIERL.
1530-2014-0008Trollheimen landskapsvernområd