Jordskiftesaker på gnr: 147

SaksnrSaksnavn
1640-1976-0002SONE 6 I LØNSET GR.EIERL.
1640-1863-0002Sliper
1640-1861-0017Sliper, Detli og Gravaune
1530-2014-0008Trollheimen landskapsvernområd