Jordskiftesaker på gnr: 150/2

SaksnrSaksnavn
1640-1965-0003Nerhoel-Løkkeseter
1640-1976-0002SONE 6 I LØNSET GR.EIERL.
1640-1979-0015Sandvoll-Detli
1530-2014-0008Trollheimen landskapsvernområd