Jordskiftesaker på gnr: 153/3

SaksnrSaksnavn
1640-1965-0003Nerhoel-Løkkeseter
1640-1976-0002SONE 6 I LØNSET GR.EIERL.
1530-2014-0008Trollheimen landskapsvernområd