Jordskiftesaker på gnr: 155/1

SaksnrSaksnavn
1640-1967-0016Fylkesgrensa M&R - Sør-Trlag
1640-1964-012MOppdal Bygdealmenning
1600-1995-0037STORLIGRENDA 154/ m.fl.
1530-2014-0008Trollheimen landskapsvernområd