Jordskiftesaker på gnr: 160

SaksnrSaksnavn
1640-1967-0016Fylkesgrensa M&R - Sør-Trlag
1640-1897-0004Horvli, Stenboeng, Gravaunet
1600-2002-0020Lønset Grunneierlag - Sone 2
1640-1964-012HOppdal bygdealmenning
1600-2003-0044STENBOENG 160/
1640-1983-0024Stenboeng-Lønsetsæter
1530-2014-0008Trollheimen landskapsvernområd