Jordskiftesaker på gnr: 165/1

SaksnrSaksnavn
1640-1975-0014Landløpet
1600-2003-0008Lønset Grunneierlag - Sone 7
1600-2000-0035Morkavegen
1640-1964-012HOppdal bygdealmenning
1640-1976-0002SONE 6 I LØNSET GR.EIERL.
1640-1968-0019Stølan
1530-2014-0008Trollheimen landskapsvernområd