Jordskiftesaker på gnr: 166

SaksnrSaksnavn
1640-1897-0004Horvli, Stenboeng, Gravaunet
1600-2002-0020Lønset Grunneierlag - Sone 2
1600-2003-0008Lønset Grunneierlag - Sone 7
1640-1964-012HOppdal bygdealmenning
1640-1976-0002SONE 6 I LØNSET GR.EIERL.
1640-1963-0028Stenboeng m.fl.
1640-1983-0024Stenboeng-Lønsetsæter
1530-2014-0008Trollheimen landskapsvernområd