Jordskiftesaker på gnr: 167

SaksnrSaksnavn
1640-1897-0004Horvli, Stenboeng, Gravaunet
1600-2003-0008Lønset Grunneierlag - Sone 7
1640-1964-012HOppdal bygdealmenning
1640-1976-0002SONE 6 I LØNSET GR.EIERL.
1640-1979-0015Sandvoll-Detli
1640-1861-0017Sliper, Detli og Gravaune
1640-1983-0024Stenboeng-Lønsetsæter
1530-2014-0008Trollheimen landskapsvernområd