Jordskiftesaker på gnr: 196/21

SaksnrSaksnavn
1640-1961-0001Alm.parsell 3 Gjevilvatnet Ø.