Jordskiftesaker på gnr: 201/2

SaksnrSaksnavn
1600-2013-0053Gjevilvassveiene
1600-2005-0033Klettstølen
1640-1964-0012Oppdal bygdealmenning
1640-1968-0011Parsell 3, Gjevilvatnet Ø.