Jordskiftesaker på gnr: 205/15

SaksnrSaksnavn
1600-2013-0053Gjevilvassveiene
1600-2011-0017Hornet
1530-2014-0008Trollheimen landskapsvernområd