Jordskiftesaker på gnr: 206/1

SaksnrSaksnavn
1640-1950-0008Aalbu, Torve m.fl.
1640-1961-0001Alm.parsell 3 Gjevilvatnet Ø.
1600-2004-0021BAKK
1600-2001-0045BAKK 205/ m/fl.
1640-1948-0005Bøasæteren-Dørrum mfl.
1600-2013-0053Gjevilvassveiene
1600-1987-0007HOLSMOEN
1600-2011-0017Hornet
1640-1980-0025Klette - Bakk
1640-1964-0012Oppdal bygdealmenning
1640-1964-012FOppdal bygdealmenning
1640-1968-0011Parsell 3, Gjevilvatnet Ø.
1640-1968-0013Parsell nr 4 Gjevilvatnet Ø.
1600-2004-0011Stavåkrokan
1530-2014-0008Trollheimen landskapsvernområd