Jordskiftesaker på gnr: 206/2

SaksnrSaksnavn
1640-1948-0005Bøasæteren-Dørrum mfl.
1640-1980-0025Klette - Bakk
1640-1964-012FOppdal bygdealmenning
1640-1968-0013Parsell nr 4 Gjevilvatnet Ø.