Jordskiftesaker på gnr: 207/1

SaksnrSaksnavn
1600-2004-0021BAKK
1600-2001-0045BAKK 205/ m/fl.
1600-1998-0047DØRUM 208/ M/FL.
1600-2013-0053Gjevilvassveiene
1600-2011-0017Hornet
1600-2000-0035Morkavegen
1640-1964-0012Oppdal bygdealmenning
1640-1964-012FOppdal bygdealmenning
1640-1963-0030Parsell 27 v/Tjønnplassen
1640-1968-0011Parsell 3, Gjevilvatnet Ø.
1600-2004-0011Stavåkrokan
1530-2014-0008Trollheimen landskapsvernområd