Jordskiftesaker på gnr: 219

SaksnrSaksnavn
1640-1959-0021Alm.parsell nr 24, 25A og 25B
1640-1960-0016Almenningsparsell nr 20-21
1640-1977-0021GJØRDØLDALEN
1600-2013-0053Gjevilvassveiene
1640-1978-0005Hokseng m.fl.
1640-1964-0012Oppdal bygdealmenning
1640-1964-012EOppdal bygdealmenning
1640-1964-012FOppdal bygdealmenning
1640-1968-0013Parsell nr 4 Gjevilvatnet Ø.
1600-1988-0052STENSESLIA
1600-2004-0011Stavåkrokan
1600-2008-0025Stensem
1530-2014-0008Trollheimen landskapsvernområd